L’agenda i les exposicions de la Diputació, obertes i reutilitzables

Hem incorporat al portal tres conjunts de dades nous: l’agenda d’activitats, l’agenda dels càrrecs electes i les exposicions organitzades per la Diputació

Tant les agendes com les exposicions contenen informació detallada de cada activitat, com el seu títol, data d’inici i de finalització, descripció, localització, organitzador, durada, web, imatge, horari, públic, documentació, categories i etiquetes.

L’agenda d’activitats de la Diputació recull més de 1.200 activitats organitzades per la pròpia corporació. Aquests actes es publiquen també a l'agenda general del portal institucional. Cal tenir en compte que l’agenda general de la Diputació no inclou les activitats de la Xarxa de parcs naturals, les de la Xarxa de biblioteques municipals i l'agenda de turisme de Barcelona és molt més, que es publiquen als seus respectius conjunts de dades.

Per la seva banda, l’agenda dels càrrecs electes conté més de 1.500 activitats, que es publiquen també a l'agenda dels càrrecs electes del portal corporatiu. 

Per últim, el conjunt de dades d’exposicions recull més de 60 mostres organitzades per la Diputació de Barcelona i que es duen a terme arreu de la demarcació. Aquestes exposicions es publiquen també a la pàgina d’exposicions de diba.cat.

Les dades de les agendes i les exposicions s’actualitzen diàriament i es poden visualitzar en format de mapa, de graella i de calendari, totalment filtrables i cercables. Estan disponibles en els formats JSON, CSV, XML i RDF. Publiquem les dades en aquests formats interoperables i reutilitzables perquè es puguin consultar, filtrar, ordenar, agrupar o geolocalitzar per desenvolupar aplicacions i projectes externs.

El portal dadesobertes.diba.cat és un catàleg de dades públiques amb què la Diputació vol acostar les dades que produeix o recopila a tots els ciutadans i reutilitzadors (empreses, desenvolupadors, investigadors, estudiants...), de manera que aquests puguin consultar-les en diversos formats i reutilitzar-les creant, així, aplicacions o webs que aportin valor social i econòmic.