Les dades d’activitats i establiments municipals, obertes i reutilitzables

Nou dataset d'activitats i establiments

S’ha afegit al portal de dades obertes de la Diputació un nou conjunt de dades: el cens d’activitats i establiments. Les dades d’aquest dataset han estat proporcionades per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats. En aquest projecte també hi ha col·laborat l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local.

Amb aquest conjunt de dades es publica per a la seva consulta i reutilització el cens d’activitats amb establiments dels municipis usuaris de l’aplicació informàtica GIA (Gestió d’Informació d’Activitats). Les dades inclouen activitats de diversos sectors econòmics (industrial, comercial, serveis, recreatives...) i també els equipaments culturals, esportius, educatius, sociosanitaris i religiosos.

De moment, estan disponibles al portal de dades obertes les dades d’aquells municipis que han autoritzat expressament la seva difusió. Però el dataset s’ampliarà progressivament amb la incorporació dels municipis que hi estiguin interessats. Més de 200 municipis de la demarcació són usuaris del GIA, una aplicació informàtica amb tecnologia web dissenyada i creada per la Diputació de Barcelona per facilitar als ajuntaments la gestió de les activitats i establiments dels seus municipis.

El cens d’activitats i establiments publicat al portal de dades obertes recull més de 2.700 registres amb informació detallada de cada establiment, com el seu nom comercial, la descripció de l’activitat, població, localització i sector econòmic.

Les dades de les activitats i els establiments s’actualitzen diàriament i es poden visualitzar en format de mapa i de taula de dades, totalment filtrables i cercables. Estan disponibles en els formats JSON, XML, CSV, RDF i WMS. Publiquem les dades en aquests formats interoperables i reutilitzables perquè es puguin consultar, filtrar, ordenar, agrupar o geolocalitzar per desenvolupar aplicacions i projectes externs.

El portal portada és un catàleg de dades públiques amb què la Diputació vol acostar les dades que produeix o recopila a tots els ciutadans i reutilitzadors (empreses, desenvolupadors, investigadors, estudiants...), de manera que aquests puguin consultar-les en diversos formats i reutilitzar-les creant, així, aplicacions o webs que aportin valor social i econòmic.