Nou dataset: mapes del patrimoni cultural

S’ha afegit al portal un nou conjunt de dades: els elements del patrimoni cultural. La informació d’aquest dataset ha estat proporcionada per la Gerència de Serveis de Cultura. Els mapes de patrimoni cultural són inventaris dels elements del patrimoni cultural i natural de cada municipi. 

Aquest conjunt de dades ofereix un recull exhaustiu dels elements del patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), moble (col·leccions, objectes i elements urbans), documental (fons documentals i d’imatges), immaterial (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals) i natural (zones d’interès natural i espècimens botànics singulars) de cada municipi de la demarcació estudiat fins al moment. 

El nou dataset conté més de 40.000 registres de prop de 200 municipis. De cada element de patrimoni se n’indica un títol, descripció, imatges, URL de la fitxa, època, ubicació, història, tipus d’accés, titularitat i ús actual, entre d’altres. Es pot consultar la informació d’un municipi concret o de diversos municipis i les dades també s’ofereixen agrupades per comarques per tal de facilitar-ne la reutilització. Les dades es poden visualitzar en forma de mapa o taula. Estan disponibles en format RDF i JSON i s’actualitzaran periòdicament per incloure els mapes del patrimoni cultural d’aquells municipis de la demarcació que a dia d’avui encara no s’han elaborat.

Aquests mapes estan publicats al web https://patrimonicultural.diba.cat/, que ha estat renovat recentment, i són una eina essencial per a la conservació i gestió dels béns culturals. Ara, gràcies a la seva publicació en format obert, estàndard i reutilitzable, es vol promoure també el coneixement i rendibilització social d’aquest patrimoni cultural. Des de la interfície de programació d’aplicacions (API) les dades d’aquests elements es poden consultar, cercar, filtrar i ordenar per promoure’n nous usos i desenvolupaments.