Nou portal de descàrrega d’informació geogràfica

La Diputació de Barcelona és la responsable de la infraestructura de dades espaials de la província de Barcelona (IDEBarcelona). Des de fa poques setmanes, ofereix un nou servei de descàrrega de dades obertes geogràfiques, d'accés lliure i gratuït, a través del geoportal IDEBarcelona. Aquest nou recurs en línia té l'objectiu d'afavorir l'ús i la reutilització de la informació geogràfica de l’àrea de Barcelona. 

Entre les informacions que s'hi publiquen en format vectorial cal destacar la cartografia topogràfica (escala 1:1000), que inclou sòls urbans i urbanitzables i sectors d'interès en sòl no urbanitzable.

Aquest servei pretén oferir a l'Administració pública, als col·lectius acadèmic i professional i a la societat en general una eina que faciliti la informació per al coneixement, la planificació i la gestió del territori.