Noves dades de medi ambient

Hem publicat sis conjunts de dades nous relacionats amb el medi ambient: les accions de mitigació mediambiental dels municipis, els consums energètics d’equipaments municipals, el perfil del compromís ambiental dels membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, equipaments dedicats a l’educació ambiental en sistemes aquàtics, els continguts de la revista Sostenible i l’agenda d’activitats d’aquest portal d’informació mediambiental. 

El conjunt de dades d’accions de mitigació mediambiental dels municipis mostra les accions planificades en matèria de mitigació i adaptació mediambiental de cada municipi amb el seu estat d'execució. 

Per la seva banda, el dataset dels consums energètics d’equipaments recull els consums energètics a escala municipal, agrupats per font energètica.

El perfil del compromís ambiental dels membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat fa pública l’adhesió de cada ens locals a aquesta associació, així com a declaracions institucionals i acords internacionals sobre sostenibilitat. A més, conté llistats d’ordenances municipals ambientals aprovades, experiències d’horts municipals i dels municipis peticionaris de l’Agenda escolar del medi ambient i el desenvolupament.

El conjunt de dades d’equipaments dedicats a l’educació ambiental en sistemes aquàtics continentals ofereix un llistat d’equipaments i projectes d’educació ambiental dedicats a conservar i difondre els valors dels sistemes aquàtics continentals. Tots aquests conjunts de dades s’actualitzaran anualment i estan disponibles en format XLS i ODS.

Per últim, els datasets de la revista Sostenible i la seva agenda d’activitats faciliten diàriament en format XML els continguts de les diverses seccions i de l’agenda del Sostenible, el portal digital d'informació de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

El portal http://dadesobertes.diba.cat és un catàleg de dades públiques amb què la Diputació vol acostar les dades que produeix o recopila a tots els ciutadans i reutilitzadors (empreses, desenvolupadors, investigadors, estudiants...), de manera que aquests puguin consultar-les en diversos formats i reutilitzar-les creant, així, aplicacions o webs que aportin valor social i econòmic. A més del portal, els reutilitzadors poden fer servir la interfície de programació d’aplicacions (API) per consultar, cercar, filtrar i ordenar les dades per a nous usos i desenvolupaments.