Obrim més dades per prevenir incendis

S’han publicat al portal de dades obertes de la Diputació tres conjunts de dades nous amb informació essencial per a la prevenció d’incendis forestals: la xarxa de punts d’aigua, les franges de baixa combustibilitat i les actuacions de gestió forestal, agrícoles i ramaderes. La informació d’aquests datasets l'ha proporcionat l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari i s’obre amb formats reutilitzables perquè, a més de poder ser consultada, es pugui fer servir lliurement per altres usos i finalitats.

Aquestes dades s’afegeixen als conjunts de dades per a la prevenció d’incendis que ja estaven disponibles al portal des de l’estiu de l’any passat. Es tracta d’informació de vigilància i infraestructures de prevenció o de suport als espais agroforestals, com punts de guaita, àrees de gestió prioritària (AGP) per a la prevenció d’incendis o una relació dels bancs de terres de Catalunya. Aquesta sèrie de datasets també inclou informació útil per a l’extinció d’incendis i per als ajuntaments com les delimitacions d’urbanitzacions i nuclis de població i l’àmbit d’actuació de les unitats del Pla d’informació i vigilància (PVI) contra incendis. Els vials de la xarxa bàsica per facilitar l’accés dels mitjans d’extinció terrestre, les franges de baixa combustibilitat i les associacions de propietaris forestals (APF) del territori completen el recull de datasets per a la prevenció d’incendis. 

La informació es pot consultar en visors de mapa que mostren les dades en diferents capes sobre els perímetres dels municipis i les comarques de Barcelona. Les dades estan disponibles en formats JSON i KMZ i s’actualitzen periòdicament. A més, a cada dataset s’hi incorpora informació detallada per als reutilitzadors sobre el geoservei de capes públiques de l’Oficina de Prevenció d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari. 

Amb la publicació d’aquestes dades en format obert, estàndard i reutilitzable es vol promoure la difusió i el reaprofitament d’aquesta informació bàsica per reduir el risc d'inici i propagació d'incendis forestals i facilitar-ne l'extinció. Aquestes dades es poden consultar, cercar, filtrar i ordenar per promoure’n nous usos i desenvolupaments.

El portal de dades obertes és un catàleg de dades públiques amb què la Diputació vol acostar les dades que produeix o recopila a tots els ciutadans i reutilitzadors (empreses, desenvolupadors, investigadors, estudiants...), perquè puguin consultar-les i reutilitzar-les generant valor social i econòmic.