Publiquem en obert noves dades de la xarxa de carreteres

S’han publicat en aquest portal sis conjunts de dades nous amb informació de la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona. També s’han actualitzat cinc datasets que ja estaven disponibles en format reutilitzable al portal. Aquesta informació és proporcionada per la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat i s’obre amb formats reutilitzables perquè, a més de poder ser consultada, també es pugui fer servir lliurement per a altres usos i finalitats. 

Els nous conjunts de dades mostren informació d’infraestructures viàries de gran interès com són els trams d’aforament de les carreteres, els punts hectòmetres i els municipis que disposen d’inventari de camins, pla de mobilitat urbana sostenible, pla d’accessibilitat i mapes estratègics del soroll de trànsit. Aquests datasets completen els cinc conjunts de dades d’aquesta temàtica que ja estaven publicats i s’han actualitzat: totes les carreteres de la xarxa local, els trams oficials, les estacions i trams d’aforament i els punts quilomètrics.

Les dades estan disponibles en formats KMZ, WMS i JSON i s’actualitzen a temps real al servei web de la Xarxa de carreteres de la Diputació. Cada conjunt de dades incorpora un visor geogràfic amb diverses capes que permet cercar i consultar la informació a sobre del mapa. Totes aquestes dades també són accessibles des del visor del Sistema d'Informació Territorial de la xarxa de Carreteres de la Diputació de Barcelona (SITCAR) i disponibles en format Shapefile.

Amb la publicació en format obert, estàndard i reutilitzable d’aquestes dades es vol promoure el reaprofitament d’aquesta informació dels 1564 quilòmetres de carreteres locals gestionades per la Diputació per crear noves visualitzacions i desenvolupaments. 

El portal de Dades obertes és un catàleg de dades públiques amb què la Diputació vol acostar les dades que produeix o recopila a tots els ciutadans i reutilitzadors (empreses, desenvolupadors, investigadors, estudiants...), perquè puguin consultar-les i reutilitzar-les generant valor social i econòmic.