franquisme

Publiquem en obert les dades dels funcionaris de la Diputació de Barcelona depurats pel franquisme

Amb el compromís de recuperar la memòria històrica, el reconeixement i la reparació de les víctimes de la repressió franquista, la Diputació de Barcelona ha iniciat el procés de reparació dels funcionaris de la corporació que van ser depurats pel franquisme i, també, d’aquells que van exiliar-se o no van poder sol·licitar la readmissió. En una primera fase s’han publicat les dades extretes de l’anàlisi i el tractament arxivístic dels 1.924 expedients de depuració, custodiats a l’Arxiu General de la Diputació de Barcelona, un treball dut a terme des del 2021.