Publiquem en obert les dades dels funcionaris de la Diputació de Barcelona depurats pel franquisme

Amb el compromís de recuperar la memòria històrica, el reconeixement i la reparació de les víctimes de la repressió franquista, la Diputació de Barcelona ha iniciat el procés de reparació dels funcionaris de la corporació que van ser depurats pel franquisme i, també, d’aquells que van exiliar-se o no van poder sol·licitar la readmissió. En una primera fase s’han publicat les dades extretes de l’anàlisi i el tractament arxivístic dels 1.924 expedients de depuració, custodiats a l’Arxiu General de la Diputació de Barcelona, un treball dut a terme des del 2021. 

La informació d’aquests expedients està disponible en format reutilitzable al conjunt de dades Expedients de depuració del personal a la Diputació de Barcelona durant el franquisme.

Cal recordar que la depuració del personal funcionari va ser un dels mecanismes de control del règim franquista que tenia com a finalitat separar i destituir els funcionaris públics desafectes a les administracions locals. En el cas de la Diputació de Barcelona, el 17 de febrer de 1939, la Comissió Gestora va aprovar una disposició que declarava cessats tots els funcionaris de la Generalitat Republicana i deixava en suspens el personal que havia format part de la Diputació de Barcelona amb anterioritat al 1931, que van ser les persones objecte de depuració.

Les dades dels expedients de depuració es poden consultar al web de l'Arxiu General https://www.diba.cat/web/arxiu/depuracio-personal, que inclou un cercador que permet buscar per nom i cognoms del funcionari/a, municipi de naixement, gènere, lloc de treball, si va ser sancionat/da o no, i tipus d’expedient (depuració, revisió de depuració o de reclamació d’havers). 

El dataset ofereix totes les dades en formats oberts i estàndards que faciliten la seva reutilització (JSON, XML, CSV i RDF). La informació també es pot consultar en una taula de dades filtrable per tots els camps.