nou dataset

Publiquem en obert les dades dels funcionaris de la Diputació de Barcelona depurats pel franquisme

Amb el compromís de recuperar la memòria històrica, el reconeixement i la reparació de les víctimes de la repressió franquista, la Diputació de Barcelona ha iniciat el procés de reparació dels funcionaris de la corporació que van ser depurats pel franquisme i, també, d’aquells que van exiliar-se o no van poder sol·licitar la readmissió. En una primera fase s’han publicat les dades extretes de l’anàlisi i el tractament arxivístic dels 1.924 expedients de depuració, custodiats a l’Arxiu General de la Diputació de Barcelona, un treball dut a terme des del 2021. 

Obrim més dades de prevenció d’incendis

S’ha afegit al portal de dades obertes un conjunt de dades nou amb informació essencial per a la prevenció d’incendis forestals. Les dades mostren l’estat d’execució dels treballs forestals en parcel·les de titularitat municipal amb projecte redactat per la Diputació de Barcelona.

Obrim la cartografia dels hàbitats terrestres

S'ha publicat un nou conjunt de dades amb els hàbitats terrestres. Es tracta d'un mapa que localitza i identifica més de 400 hàbitats CORINE, 70 hàbitats d’interès comunitari i 65.000 polígons presents a tota la província de Barcelona i de la part de la de Girona que pertany al Parc Natural del Montseny. La classificació CORINE agrupa els hàbitats en grups de característiques similars.

Obrim les dades del Dibaròmetre

S’han publicat en aquest portal els resultats de les enquestes d’hàbits i percepció ciutadana realitzades als municipis de la província de Barcelona. El projecte en el qual s’emmarquen aquestes enquestes s’anomena Dibaròmetre i ofereix el resultat de les enquestes de percepció ciutadana fetes a ajuntaments de menys de 10.000 habitants durant l'any 2020. Al llarg del 2022 està previst completar les enquestes de tots els municipis de més de 10.000 habitants.