Obrim més dades de prevenció d’incendis

S’ha afegit al portal de dades obertes un conjunt de dades nou amb informació essencial per a la prevenció d’incendis forestals. Les dades mostren l’estat d’execució dels treballs forestals en parcel·les de titularitat municipal amb projecte redactat per la Diputació de Barcelona.

La informació d’aquest conjunt de dades ha estat proporcionada per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari i s’afegeix a la sèrie de datasets amb informació bàsica per a la prevenció d’incendis que ja estaven publicats al portal. Ens referim a informació de vigilància, infraestructures de prevenció o de suport als espais agroforestals com són punts de guaita, àrees de gestió prioritària (AGP) per a la prevenció d’incendis o una relació dels bancs de terres, delimitacions d’urbanitzacions i nuclis de població, així com l’àmbit d’actuació de les unitats del Pla d’Informació i Vigilància (PVI) contra incendis. Els vials de la xarxa bàsica per facilitar l’accés dels mitjans d’extinció terrestre, les franges de baixa combustibilitat i les associacions de propietaris forestals (APF) del territori completen el recull de datasets per a la prevenció d’incendis.

Amb la publicació en format obert, estàndard i reutilitzable d’aquestes dades es vol promoure la difusió i reaprofitament d’aquesta informació bàsica per reduir el risc d'inici i propagació dels incendis forestals i facilitar-ne l'extinció. Aquestes dades es poden consultar, cercar, filtrar i ordenar per promoure’n nous usos i desenvolupaments.

La informació es pot consultar agrupada en un visor de mapa preparat per mostrar en diferents capes les dades dels conjunts de dades sobre els perímetres dels municipis i les comarques de Barcelona. Les dades estan disponibles en formats JSON i KMZ i s’actualitzen periòdicament. A més a més, a cada dataset s’hi incorpora informació detallada per als reutilitzadors sobre el geoservei de capes públiques de l’Oficina de Prevenció d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari.