Publiquem en obert el registre de diputats de la corporació des de 1812

S'ha publicat un conjunt de dades obertes nou que conté el registre dels presidents i diputats que han format part del Ple de la corporació des de 1812 fins a l’actualitat. Representen un total de 1.206 diputats i 91 diputades, la informació dels quals és accessible tant en aquest portal de dades obertes com a la web de l’Arxiu General de la corporació.

La publicació d’aquest conjunt de dades obertes respon a la voluntat de fer arribar aquesta informació al públic en general i de donar a conèixer els fons documentals de l’Arxiu General de la Diputació de Barcelona per tal de promoure la consulta, reutilització, investigació històrica i la transparència institucional.

El registre de diputats i diputades s’ha fet a partir d’un buidatge acurat de fonts i documents conservats a l’Arxiu General, d’entre els quals destaquen el llibre de Registre de Diputats Provincials (entre 1812 i el 1930), els llibres d’Actes del Ple o els registres de Secretaria General (1979-2023).

El dataset incorpora les dades més rellevants per resseguir la trajectòria institucional dels membres polítics de la corporació. Entre els camps informats trobem el nom i cognoms, el gènere, la data d’inici i final de mandat o la institució on ha estat diputat/da (és a dir, Diputació Provincial de Catalunya pel període 1812-1814 i 1820-1822, Diputació de Barcelona de 1822 en endavant i/o Mancomunitat de Catalunya entre 1914 i 1925), la forma d’accés a la institució (pot ser representativa, per sufragi directe o indirecte, o no representativa, per nomenament directe de l’autoritat militar, el Governador Civil o el ministre de Governació), l’ajuntament pel qual es presenta el diputat/da (per a l’etapa de 1979 fins a l’actualitat) i el partit judicial (que han canviat al llarg dels anys). Les dades estan disponibles en formats JSON, XML, CSV i RDF i també es poden consultar en una taula de dades filtrable per tots els camps. 

L’Arxiu General ha realitzat aquest projecte conjuntament amb la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, que ha participat en la creació i publicació de la informació al portal de dades obertes de la Diputació de Barcelona.