Publiquem les sol·licituds d’accés a la informació pública

S’ha publicat un conjunt de dades nou que conté les sol·licituds d’accés a la informació pública dels municipis de la demarcació que ho han autoritzat. Es tracta de les peticions d’accés a la informació pública que els ciutadans han fet als ajuntaments en virtut de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, segons la qual la ciutadania té el dret d’accedir a la informació que elabora l’Administració i que aquesta té en el seu poder per a l’exercici de les seves funcions.

Aquesta informació s'extreu dels expedients dels ajuntaments usuaris dels serveis SeTDIBA —prop d’un centenar d’ens locals—, un cop aquests expedients han finalitzat la seva tramitació. SeTDIBA, serveis de suport per a la transformació digital, és el conjunt de serveis d'administració digital que la Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments de menys de 5.000 habitants (incloent el seu sector públic), les entitats municipals descentralitzades i els consorcis i mancomunitats de menor dimensió de la província de Barcelona.

Les dades publicades mostren les sol·licituds d'accés a la informació pública amb el detall de la seva descripció, any, temàtica, data de registre, canal d’entrada de la sol·licitud, sentit de la resolució o motius de la denegació, si s'escau. Aquesta informació s’obre amb formats reutilitzables perquè, a més de poder ser consultada, també es pugui reutilitzar lliurement per a altres usos i finalitats.

Per ara, el conjunt de dades amb les sol·licituds d’accés a la informació pública només inclou aquells expedients dels ajuntaments dels quals es disposa d'autorització per publicar-los. A mesura que més ens locals obrin i gestionin expedients d'accés a la informació pública en els respectius gestors d'expedients, el conjunt de dades ampliarà el seu volum de registres.

Gràcies a la publicació d’aquestes dades en format obert, estàndard i reutilitzable, les sol·licituds d’accés a la informació pública també es podran veure automàticament als portals de dades obertes i de transparència d'aquells municipis que facin servir la solució oferta pel Consorci Administració Oberta de Catalunya. Les dades estan disponibles en formats JSON, XML, CSV i RDF i s’actualitzen periòdicament. També es poden consultar en una taula de dades filtrable per tots els camps.

El portal de dades obertes és un catàleg de dades públiques amb què la Diputació vol acostar les dades que produeix o recopila a tots els ciutadans i reutilitzadors (empreses, desenvolupadors, investigadors, estudiants...), perquè puguin consultar-les i reutilitzar-les generant valor social i econòmic.