hàbitats terrestres

Obrim la cartografia dels hàbitats terrestres

S'ha publicat un nou conjunt de dades amb els hàbitats terrestres. Es tracta d'un mapa que localitza i identifica més de 400 hàbitats CORINE, 70 hàbitats d’interès comunitari i 65.000 polígons presents a tota la província de Barcelona i de la part de la de Girona que pertany al Parc Natural del Montseny. La classificació CORINE agrupa els hàbitats en grups de característiques similars.