linked-data

Visor de linked data

Les dades enllaçades o linked data descriuen un mètode de publicació de dades estructurades perquè aquestes puguin ser interconnectades entre elles i resultin més útils.

Amb aquest propòsit, molts dels conjunts de dades de la Diputació de Barcelona s'han construït seguint la definició de Tim Berners-Lee sobre el linked data