PHP: Percentatge d'homes i de dones en els càrrecs electes dels municipis

L'API REST de dades obertes de la Diputació de Barcelona permet recuperar, filtrar, relacionar i agregar dades de tot tipus. Per exemple, podem utilitzar-la per consultar el nivell de paritat en els càrrecs electes dels municipis de la demarcació de Barcelona.

Exemple simple amb PHP:

<?php
// Demanem el recompte de càrrecs electes per sexe i municipi:
$api_call = 'http://do.diba.cat/api/dataset/electes/agrega/codi_ine_persona/agrega/sexe';
$agregats = json_decode(file_get_contents($api_call), TRUE);
$mun = [];
foreach (
$agregats['elements'] AS $agregat) {
 
$mun[$agregat['data.codi_ine_persona']][$agregat['data.sexe']] = $agregat['count'];
}

// Recuperem la llista de municipis:
$api_call ='http://do.diba.cat/api/dataset/municipis';
$municipis = json_decode(file_get_contents($api_call), TRUE);

// Mostrem la informació i calculem els percentatges:
print "<h1>Percentatge d'homes i de dones per municipi</h1>";
print
'<ul>';
foreach (
$municipis['elements'] AS $municipi) {
 
$homes = isset($mun[$municipi['ine']]['H']) ? $mun[$municipi['ine']]['H'] : 0;
 
$dones = isset($mun[$municipi['ine']]['D']) ? $mun[$municipi['ine']]['D'] : 0;
 
$total = $homes + $dones;

  print
'<li>' . $municipi['municipi_nom'] . ':';
  print
' Homes: ' . $homes . ' (' . round($homes*100/$total) . '%)';
  print
' Dones: ' . $dones . ' (' . round($dones*100/$total) . '%)</li>';
}
print
'</ul>';
?>
Contingut relacionat: 

Afegeix un nou comentari