Certifiquem el projecte de dades obertes

L'equip del projecte amb la certificació i el diputat Joan Carles Garcia Cañizares

El projecte de dades obertes de la Diputació de Barcelona ha obtingut la certificació d’AENOR UNE 178301, que avalua i reconeix els projectes de dades obertes i ciutats intel·ligents.

Aquesta norma té per objectiu facilitar la sistematització i la gestió dels projectes de dades obertes. Durant el procés de certificació s’han analitzat diversos aspectes del projecte corporatiu d’obertura de dades, basant-se en indicadors estructurats en cinc eixos: estratègic, legal, organitzatiu, tècnic i economicosocial. S’han avaluat, doncs, aspectes com la maduresa del projecte, l’ús de formats i vocabularis estàndards o com de fàcil és que les dades que la corporació elabora o recopila puguin ser reutilitzades per tercers per crear nous productes o serveis.

El procés d’acreditació ha servit de punt de referència per avaluar i detectar punts de millora del servei de dades obertes de la Diputació i ha constituït una eina de millora de la gestió interna del projecte. Les auditories realitzades acrediten la qualitat del projecte i el compromís de la institució amb l’obertura de dades públiques.

La Diputació és la segona administració pública d’àmbit estatal que se certifica amb aquesta norma per a projectes de dades obertes, després del projecte d’open data de l’ajuntament de Bilbao. La Diputació ha obtingut un indicador general de 4 sobre 5 en el compliment dels requisits per a ser certificada segons la norma 178301 de dades obertes i ciutats intel·ligents d’AENOR.

El projecte corporatiu de dades obertes es va engegar l’any 2013 i va estrenar una nova versió del seu web l’any passat. El portal https://dadesobertes.diba.cat és un catàleg de dades públiques amb què la Diputació vol acostar les dades que produeix o recopila a tots els ciutadans i reutilitzadors (empreses, desenvolupadors, investigadors, estudiants...), de manera que aquests puguin consultar-les en diversos formats i reutilitzar-les creant, així, aplicacions o webs que aportin valor social i econòmic. A més del portal, els reutilitzadors poden fer servir la interfície de programació d’aplicacions (API) per consultar, cercar, filtrar i ordenar les dades per a nous usos i desenvolupaments.