Curs sobre Open Data

La Iniciativa Aporta, que gestiona el portal de referència en dades obertes d'àmbit espanyol https://datos.gob.es/, ha creat una autoformació sobre Open Data oberta a qualsevol persona interessada. Es tracta del curs "Conceptos básicos, beneficios del Open Data y barreras para su aplicación", que recull els conceptes bàsics per entendre les dades obertes i fa una aproximació als beneficis de l'obertura de dades i a les barreres i reptes de futur a dur a terme un procés d'obertura de dades. La formació consta d'una unitat didàctica interactiva i documentació en format PDF. 

La Iniciativa Aporta promou l'obertura d'informació pública i el desenvolupament de serveis avançats basats en dades. És promoguda pel Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital i l'entitat pública empresarial Red.es.