Obrim les dades del Dibaròmetre

S’han publicat en aquest portal els resultats de les enquestes d’hàbits i percepció ciutadana realitzades als municipis de la província de Barcelona. El projecte en el qual s’emmarquen aquestes enquestes s’anomena Dibaròmetre i ofereix el resultat de les enquestes de percepció ciutadana fetes a ajuntaments de menys de 10.000 habitants durant l'any 2020. Al llarg del 2022 està previst completar les enquestes de tots els municipis de més de 10.000 habitants. Aquest nou conjunt de dades ha estat proporcionat per la Coordinació d'Estratègia Corporativa i Concertació Local.

La informació sobre la percepció ciutadana del municipi, els serveis i l’administració dels ajuntaments de la demarcació s’obre amb formats reutilitzables perquè, a més de poder ser consultada en el visor interactiu del Dibaròmetre, també es pugui fer servir lliurement per a altres usos i finalitats. 

El conjunt de dades ofereix les dades recopilades sobre la valoració que la població de cada municipi fa d’aspectes com la imatge i gestió del municipi, l’oferta de serveis i de mitjans de transport, el compromís del consistori amb el medi ambient i el bon govern local o la percepció de problemes al municipi i l’afectació per la crisi de la COVID-19. Per als municipis de menys de 10.000 habitants les dades només són representatives del seu tram de població, ja que la dimensió poblacional no permet metodològicament la representativitat a escala municipal. Aquesta informació servirà per millorar la presa de decisions tant de la Diputació de Barcelona com dels mateixos ens locals. 

El nou conjunt de dades conté prop de 2.000 registres de 230 municipis de la província. Les dades estan disponibles en formats JSON, XML, CSV i RDF i s’actualitzaran periòdicament per incloure els resultats de les enquestes que es duguin a terme. Amb la publicació en format obert, estàndard i reutilitzable d’aquestes dades es vol promoure el reaprofitament d’aquesta informació bàsica per a la transparència i la presa de decisions institucionals. Els reutilitzadors poden fer servir la interfície de programació d’aplicacions (API) per cercar, filtrar i ordenar les dades i crear noves visualitzacions i desenvolupaments. 

El portal de Dades obertes és un catàleg de dades públiques amb què la Diputació vol acostar les dades que produeix o recopila a tots els ciutadans i reutilitzadors (empreses, desenvolupadors, investigadors, estudiants...), perquè puguin consultar-les i reutilitzar-les generant valor social i econòmic.