Resultats dels grups de treball de la II Trobada Nacional de Dades Obertes

El 14 de setembre es va celebrar a Saragossa la II Trobada Nacional de Dades Obertes, després d'una primera edició al 2022 que es va fer a Barcelona. La trobada va ser organitzada per la Diputació de Castelló, el Govern d'Aragó i la Diputació de Barcelona i es va centrar en l'ús de les dades per combatre l'emergència climàtica.

Durant l'acte, que va comptar amb professionals, responsables de portals de dades obertes i l'ecosistema de reutilitzadors i usuaris de dades, es van presentar els resultats dels grups de treball que durant els últims mesos han elaborat materials i propostes per donar resposta als reptes plantejats pels assistents a la primera trobada de Barcelona. En concret, la Diputació de Barcelona ha coordinat, juntament amb la Diputació de Castelló, un grup de treball amb l'objectiu d'aconseguir que els treballadors públics desenvolupin coneixements i habilitats necessàries per impulsar la divulgació i ús de les dades obertes i puguin potenciar-ne l'ús per a la millora de les polítiques públiques.

El repte "Capacitats per a l'ús i l'obertura de dades" planteja el canvi cultural cap a l'orientació a la dada des de dins de les organitzacions, tot identificant les funcions i activitats habituals a les administracions que s'han vist transformades arran de la normalització de l'obertura de dades i la gestió basada en dades. Dins d'aquest repte, s'han abordat dues línies de treball. D'una banda, identificar les competències bàsiques en l'àmbit de dades obertes per als diferents perfils de treballador públic vinculats a l'obertura i l'ús de dades. Per a cadascuna d’aquestes competències, s’han identificat els coneixements bàsics que permeten definir itineraris. D'altra banda, s'ha realitzat un treball exhaustiu de recopilació de materials de formació gratuïts sobre dades obertes que poden contribuir a completar itineraris formatius per als diferents perfils. 

Podeu consultar les conclusions i els materials realitzats pels grups de treball al web de la II Trobada Nacional de Dades obertes.