Dades per avaluar la salut dels municipis

Foto final amb tots els participants a la jornada.

La Diputació de Barcelona ha organitzat una expedició de dades sobre salut. Durant aquesta jornada de format innovador participants amb perfils complementaris han treballat per trobar noves fonts de dades i definir indicadors per conèixer l’estat de salut dels municipis de Barcelona. 

La salut no depèn exclusivament de decisions individuals, sinó que està influenciada per factors socials, culturals, econòmics i mediambientals, entre d’altres. El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, dins del suport als municipis per garantir i millorar la salut de la població, facilita dades per al desenvolupament de polítiques locals de salut efectives i eficients. En paral·lel, la Diputació aposta per l’obertura i la reutilització de dades públiques dins de la seva estratègia de govern obert.

L’expedició s’ha centrat en trobar noves fonts de dades amb la mirada posada en els factors determinants de la salut i en establir un conjunt bàsic d’indicadors. Participants experts en diversos àmbits de la salut i en anàlisi, tractament i visualització de dades han treballat en diferents grups per trobar noves interrelacions i prioritzar els indicadors que més impacten sobre la salut de les persones. Al final de la jornada se n’han presentat els resultats, que incorporen mapes i visualitzacions i aprofundeixen en la relació que factors ambientals, urbanístics, socioeconòmics i de comportament tenen sobre l’estat de salut de la població.

L’expedició de dades ha afavorit la col·laboració entre diferents institucions i organismes. La jornada ha posat de manifest la necessitat de disposar de dades de salut desagregades a nivell municipal i de consensuar un conjunt bàsic d’indicadors per millorar la planificació de la salut als municipis de la demarcació de Barcelona.