dades

Es publica un nou web per visualitzar l'afluència als mercats municipals

El web https://dadesmercatsdiba.cat permet consultar l’afluència als 92 mercats municipals que hi ha a la província de Barcelona segons mida del municipi, nivell de renda, dia de mercat, edat de la població o preu del lloguer. Facilita visualitzacions i gràfics per tal d’analitzar la correlació de diversos indicadors socioeconòmics amb les afluències obtingudes en els mercats, amb l'objectiu d'ajudar a distingir patrons d’afluències en els municipis que compleixin unes condicions determinades.

Dades per avaluar la salut dels municipis

Foto final amb tots els participants a la jornada.

La Diputació de Barcelona ha organitzat una expedició de dades sobre salut. Durant aquesta jornada de format innovador participants amb perfils complementaris han treballat per trobar noves fonts de dades i definir indicadors per conèixer l’estat de salut dels municipis de Barcelona. 

Expedició de dades sobre salut

La Diputació de Barcelona organitza per al proper dimecres, 2 d’octubre una expedició de dades sobre salut. Es tracta d’una jornada participativa en què persones amb perfils diversos col·laboraran per trobar indicadors per conèixer l’estat de salut dels municipis de Barcelona. 

Els objectius són, d’una banda, trobar noves fonts de dades amb la mirada posada en els factors determinants de la salut i, a partir d’aquestes dades, establir un conjunt bàsic d’indicadors en l’àmbit de la salut pública local, considerant especialment els municipis que tenen menys de 10.000 habitants.