Submergeix-te en les dades obertes!

La Diputació de Barcelona estrena un nou portal de dades obertes, on presenta de forma més clara els conjunts de dades i obre nous canals d'interacció amb els visitants i usuaris de la informació. El web vol acostar les dades que la Diputació produeix o recopila a tots els ciutadans i reutilitzadors (empreses, emprenedors, altres administracions, desenvolupadors, investigadors, estudiants, mitjans de comunicació...), de manera que aquests puguin consultar-les en diversos formats i reutilitzar-les creant, així, aplicacions o webs que aportin valor social i econòmic.

El nou portal no només llueix un disseny més actual i nous canals de participació, sinó que també millora la usabilitat i l'experiència dels usuaris i organitza els continguts en una arquitectura més intuïtiva. Cada visitant pot trobar la informació que li interessi a través del cercador de conjunts de dades i té a l'abast diferents formats per consultar-la, des de visors amb format de mapa, graella o calendari, fins a formats estàndards i interoperables perquè els desenvolupadors puguin reutilitzar-la. Aquests últims usuaris tenen a la documentació tècnica tota mena de detalls i exemples sobre com fer servir la interfície de programació d'aplicacions (API, de les seves sigles en anglès) que la Diputació de Barcelona posa a la disposició de tots els reutilitzadors. 

El nou http://dadesobertes.diba.cat neix amb la voluntat d'integrar els dos entorns del projecte existents fins al moment: el portal públic i el backoffice per a desenvolupadors. El portal permet proposar dades que encara no es troben al catàleg, votar i comentar cada dataset o les propostes d'altres visitants. També es poden fer preguntes i suggeriments, plantejar dubtes específics de desenvolupament i informar d'apps i webs fetes amb les dades de la Diputació. També es publica el full de ruta del projecte, on es pot veure quines dades utilitzen els sistemes d'informació de la Corporació i quan es preveu poder-les alliberar. 

La nova versió del portal implementa el linked open data (dades obertes enllaçades) a la majoria de conjunts de dades publicats. Això vol dir que les dades poden ser relacionades amb altres recursos en el web mitjançant mecanismes semàntics, que ofereixen una interoperabilitat real entre diferents sistemes i permeten una reutilització molt més eficient. Gràcies al linked open data, el portal assoleix la puntuació màxima de cinc estrelles dins de la classificació de projectes de dades obertes feta per Tim Berners-Lee, director del World Wide Web Consortium (W3C).

Construït amb tecnologia DKAN, el nou portal actualitza el web que ha funcionat des de l'inici del projecte, l'any 2014. DKAN és una plataforma de gestió de dades de codi obert basada en Drupal. Inclou eines per publicar el catàleg de dades obertes i funcionalitats de visualització que permeten als governs i organitzacions obrir les seves dades al públic. DKAN és la solució tecnològica per a dades que fan servir centenars de portals de dades obertes d'estats com California, Oklahoma, Massachussets i països com Rússia, Itàlia o Sud-àfrica.

La renovació del portal de dades obertes és l'acció més visible del pla estratègic d'obertura de dades que la Diputació va elaborar l'any passat. Els objectius principals d'aquest pla estratègic són definir l'obertura de dades de la Corporació, emmarcada dins de l'estratègia de govern obert, i alinear-la amb les estratègies de la resta d’administracions d’àmbit local, nacional i estatal per tal d’assegurar l’harmonització de les dades arreu del territori.

Submergeix-te en les dades obertes de la Diba!