Memòria cau i refresc de les dades

L'API té un sistema de memòria cau per millorar el rendiment que evita haver de processar les mateixes consultes de forma repetitiva. Per tant, quan es fa una crida a l'API aquesta s'enmagatzema en una memòria cau del servidor i, si se li torna a demanar la mateixa petició exacta, torna la resposta emmagatzemada directament de la memòria cau.

Aquesta memòria cau s'anomena APICache i té una persistència de 12 hores, així que tota crida realitzada de forma repetitiva es manté invariable durant almenys 12 hores, encara que durant aquest interval hi hagi hagut una modificació de les dades. Quan es modifica una dada l'API pot trigar de 0 a 12 hores a servir la modificació.

Per saber si les dades que estàs consumint s'han generat en aquell moment o han estat servides directament per la memòria cau, les respostes incorporen una propietat anomenada cache al final de totes les respostes. Aquesta propietat indica el dia i hora exactes en què es va guardar aquella resposta en memòria cau. Si les dades no incorporen aquesta propietat, és perquè la resposta s'ha generat en aquell precís moment i, per tant, no s'han servit de l'APICache.

Exemple: cache:"2017-06-07 03:13:19"

La data i hora estan en temps universal UTM.

Per tant, a la freqüència d'actualització de les dades que indiquen els datasets cal afegir-hi un marge adicional de 12 hores, que és el temps màxim que pot trigar a propagar-se el canvi a través de la memòria cau de l'API.

Afegeix un nou comentari