Format de sortida

Crida

~/format/json
~/format/xml
~/format/csv
~/format/rdf-xml

Paràmetres

/format/jsonretorna el dataset en el format JSON, aquesta és la opció per defecte.

/format/xml: retorna el dataset en el format XML.

/format/csv: retorna el dataset en el format CSV.

/format/rdf-xml: retorna el dataset en el format RDF-XML.

Exemples

http://do.diba.cat/api/dataset/actesbiblioteques_ca/format/rdf-xml

https://do.diba.cat/api/dataset/municipis/format/xml

Formats disponibles

JSON https://do.diba.cat/api/dataset/municipis (per defecte)

 http://do.diba.cat/api/dataset/municipis/format/json

XML https://do.diba.cat/api/dataset/municipis/format/xml

CSV https://do.diba.cat/api/dataset/municipis/format/csv

RDF https://do.diba.cat/api/dataset/municipis/format/rdf-xml

Contingut relacionat: 

Afegeix un nou comentari