Filtre pel valor d'un camp

Crida

~/camp-[field]-like/[value]

Paràmetres

/camp-[field]-like/[value]: Retorna aquells camps d'un dataset o tipus de contingut que tinguin value en el camp identificat per field. Si s'utilitza la directiva -like es retornaran valors aproximats (p.ex: allà on value sigui substring).

Exemples

http://do.diba.cat/api/tipus/bibliobus/camp-nom/Bibliobús Montnegre

https://do.diba.cat/api/dataset/municipis/camp-municipi_transliterat/tiana

https://do.diba.cat/api/dataset/escenari/camp-titol-like/viaje

 Important!

Aquest filtre no funciona aïllat, és necessari especificar tipus/tipus_contingut o dataset/nom_dataset.

En el cas que el camp sigui data, hi ha dos possibles formats:

  • Aaaa-mm-dd: aquest es crida afegint com a prefix del valor cercat, la paraula “date:” i accepta dos possibles valors, “date:aaaa-mm-dd” o “date:now”
  • Aaaa-mm-dd_hh:mm:ss: aquest es crida afegint com a prefix del valor cercat, la paraula “datetime:” i accepta dos possibles valors, “datetime:aaaa-mm-dd_hh:mm:ss” o “datetime:now”
Contingut relacionat: 

Afegeix un nou comentari