Tipus de camps i propietats

L'API de dades obertes consta de diferents tipus de camps i cada camp pot tenir diferents propietats:

Tipus de camps
text Camp de text curt. Fins a un màxim de 256 caràcters.
ltext Camp de text llarg. Més de 256 caràcters.
geo Coordenades de latitud i longitud. S'utilitza el punt pels decimals i la coma per separar la latitud de la longitud. Per exemple: 41.43535,2.134242.
url Camp URL o localitzador uniforme de recursos.
email Camp de correu electrònic.
date Camp de data amb el format 31/12/2017 12:00:00 
Relació Camp que relaciona el dataset amb un altre dataset

 

Propietats dels camps
Clau primària Camp identificador del recurs. Sempre està informat i és únic.
Multivaluat El camp permet més d'un valor.
Obligatori El camp és obligatori.
Únic El valor del camp és únic i no es repeteix en cap altre registre.

A l'apartat recuperació de la informació dels camps i l'estructura pots veure com consultar els tipus dels camps d'un dataset i les seves propietats.

Afegeix un nou comentari