Operadors "greater" i "greaterequal"

Crida

~/camp-[field]-greater/[value]

~/camp-[field]-greaterequal/[value]

Paràmetres

/camp-[field]-greater/[value]: retorna totes les dades amb el valor del camp amb field més gran que value.

/camp-[field]-greaterequal/[value]: retorna totes les dades amb el valor del camp amb field més gran o igual que value.

Exemples

https://do.diba.cat/api/dataset/actesbiblioteques_ca/camp-data_inici-greater/datetime:2016-04-10_09:00:00

https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports_detall/camp-punt_esport_nombre_espais-greaterequal/7

https://do.diba.cat/api/dataset/actesmuseus/camp-data_inici-greater/datetime:now

Afegeix un nou comentari