Selecció de l’idioma

Crida

~/idioma/ca

~/idioma/es

~/idioma/en

Paràmetres

~/idioma/ca: retorna el dataset en català si es troba disponible.

~/idioma/es: retorna el dataset en castellà si es troba disponible.

~/idioma/en: retorna el dataset en anglès si es troba disponible.

Exemples

https://do.diba.cat/api/dataset/parcsequipaments_ca

https://do.diba.cat/api/dataset/parcsequipaments/idioma/ca

Afegeix un nou comentari