Calendaris: Tipat i valors màgics

Alguns tipus de camps permeten tipat, això ens permet indicar que el filtre, la comparació o l'ordenació que estem indicant s'ha de fer utilitzant una conversió de format concreta enlloc de fer-ho per text.

Per exemple, si volem recuperar  tots els actes posteriors al 23/06/2016 podem indicar-li que per fer la comparació utilitzi una data i ignori la hora amb el tipat ":date": camp-[field]-greater/date:2016-06-23, o si volem els actes entre les 9h del matí i les 17h de la tarda podem utilitzar el tipat ":datetime" perquè tingui en compte els hores i utilitzar dos filtres: camp-[field]-greaterequal/datetime:2016-06-23_09:00:00/camp-[field]-loweerequal/datetime:2016-06-23_17:00:00

Tipats disponibles:

  • date: YYYY-MM-DD
  • datetime: YYYY-MM-DD_hh:mm:ss

Els valors màgics són variables reservades que defineix el sistema, i que permet, per exemple recuperar les activitats del dia amb una URL estàtica sense haver-li de passar el dia actual podent inscrutar dades en webs estàtiques a tarvés de widgets.

Valors màgics disponibles

  • date:now (dia actual)
  • datetime:now (dia i hora actuals)

Exemples:

Llista d'actes que comencen avui: https://do.diba.cat/api/tipus/acte/camp-data_inici/date:now

 

Afegeix un nou comentari