Operador "agrega"

Crida

~/agrega/[field1]{/agrega/[field2]}

Paràmetres

/agrega/[field1]{/agrega/[field2]}: Retorna l'agregació de tots els camps especificats pels field# d'un mateix dataset.

Exemples

https://do.diba.cat/api/dataset/electes/agrega/carrec_persona/agrega/sexe

https://do.diba.cat/api/dataset/biblioteques/agrega/municipi_nom

 

Afegeix un nou comentari