Què és una API REST?

Una API o interfície de programació d’aplicacions és un conjunt de mètodes per recuperar dades perquè puguin ser processades per altres aplicacions.

REST és una arquitectura de software per a sistemes hipermedia. Actualment REST és el terme que s'utilitza per descriure tota interfície entre sistemes que utilitzi el protocol HTTP per a determinar operacions a ser executades sobre un conjunt de dades o directament obtenirles, formatades i sense les complicacions pròpies de realitzar aquesta tasca a un nivell més directe.

Un cop es coneix l’estructura de les dades, només cal cridar els mètodes corresponents, tenint en compte que es poden combinar els mètodes entre si.

Afegeix un nou comentari