Recuperació de la informació dels camps i de l'estructura

Crida

~/info/tipus{/tipus/machine_name}

~/info/datasets{/dataset/machine_name}

Paràmetres 

/info/tipus: Retorna les estructures (camps, grups i relacions) de TOTS els tipus de contingut definits a la API, no els valors dels seus camps. Amb aquesta crida es poden aconseguir els machine_name dels tipus de contingut.

/info/tipus/tipus/machine_name: Amb aquesta crida aconseguim de nou l'estructura, però en aquest cas, per a un únic tipus de contingut concret determinat pel machine_name d'aquest.

/info/datasets: Retorna les estructures (camps, grups i relacions) de TOTS els datasets definits a la API, no els valors dels seus camps. Amb aquesta crida es poden aconseguir els machine_name dels datasets.

/info/datasets/dataset/machine_name: Amb aquesta crida aconseguim de nou l'estructura, però en aquest cas, per a un únic dataset concret determinat pel machine_name d'aquest.

Exemples

https://do.diba.cat/api/info/tipus

https://do.diba.cat/api/info/tipus/tipus/acte

https://do.diba.cat/api/info/tipus/tipus/punt

https://do.diba.cat/api/info/datasets

https://do.diba.cat/api/info/datasets/dataset/municipis

https://do.diba.cat/api/info/datasets/dataset/comarques

Contingut relacionat: 

Afegeix un nou comentari