Consulta per dataset o tipus de contingut

Crida

~tipus/[content_type]

~dataset/[dataset]

Paràmetres 

/tipus/[content_type]: Retorna TOTS els datasets (estructurats i amb valors) que son del tipus de contingut especificat per content_type.

/dataset/[dataset]: Retorna els camps del dataset especificat per dataset.

Exemples

https://do.diba.cat/api/tipus/municipi

https://do.diba.cat/api/tipus/acte/pag-fi/100

https://do.diba.cat/api/tipus/punt

https://do.diba.cat/api/dataset/municipis

https://do.diba.cat/api/dataset/actesbiblioteques_ca

https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports

 

Contingut relacionat: 

Afegeix un nou comentari