Filtre per proximitat

Crida

~/ubicacio/[lat,lng]/geocamp/[field]/radi/[value]

Paràmetres

/ubicacio/[lat,lng]/geocamp/[field]/radi/[value]retorna els registres amb el camp field més propers geogràficament a [lat,lng] amb radi value

Exemples

http://do.diba.cat/api/dataset/municipis/ubicacio/41.5606948,1.523511/geocamp/localitzacio/radi/

Contingut relacionat: 

Afegeix un nou comentari