DKAN API

DKAN (la plataforma de gestió de dades de codi obert basada en Drupal, sobre la qual està construït aquest portal) ofereix una API per recuperar informació del catàleg de dades que normalment s'utilitza per sindicar continguts amb altres portals. L'APIs de DKAN es pot fer servir per recuperar metadades dels datasets.

L'API de DKAN és una API addicional i complementària a la nostra API de dades obertes.

Exemples de crides de l'API DKAN
Llista dels datasets disponibles https://dadesobertes.diba.cat/api/3/action/package_list
Catàleg de dades DCAT en format JSON https://dadesobertes.diba.cat/catalog.json
Catàleg de dades DCAT amb format XML https://dadesobertes.diba.cat/catalog.xml
Llista de recursos en format JSON https://dadesobertes.diba.cat/data.json
Llista de publicadors de dades https://dadesobertes.diba.cat/api/3/action/group_list
Catàleg de dades amb recursos https://dadesobertes.diba.cat/api/3/action/current_package_list_with_res...

Pots consultar més informació sobre les APIs de DKAN en aquest web.

Afegeix un nou comentari