Operadors "lower" i "lowerequal"

Crida

~/camp-[field]-lower/[value]

~/camp-[field]-lowerequal/[value]

Paràmetres

/camp-[field]-lower/[value]: retorna totes les dades d'un registre que tingui un camp amb field i amb valor més petit que value.

/camp-[field]-lowerequal/[value]: retorna totes les dades d'un registre que tingui un camp amb field i amb valor més petit o igual que value.

Exemples

https://do.diba.cat/api/dataset/actesbiblioteques_ca/camp-data_inici-lower/datetime:2016-04-10_09:00:00

https://do.diba.cat/api/dataset/puntesports_detall/camp-punt_esport_nombre_espais-lowerequal/6

https://do.diba.cat/api/dataset/actesmuseus/camp-data_inici-lower/datetime:now

Afegeix un nou comentari